GWO Taiwan News【日本語ニュース】(日語新聞) 台灣第一個多國語新聞台

GWO Taiwan News【日本語ニュース】(日語新聞) 台灣第一個多國語新聞台 2014-04-22 17:18:01

------------節目說明-----Channel Info---------------- ❀GWO Taiwan News: 台灣第一個多國語言新聞台! GWO(台灣外籍勞動者發展協 ...
GWO Taiwan News【Việt】(越南語新聞)台灣第一個多國語新聞台

GWO Taiwan News【Việt】(越南語新聞)台灣第一個多國語新聞台 2014-04-22 17:16:38

------------節目說明-----Channel Info---------------- Hiệp hội phát triển người nước ngoài làm việc tại ...
GWO Taiwan News【Balita Pilipino】(菲律賓語新聞)台灣第一個多國語新聞台

GWO Taiwan News【Balita Pilipino】(菲律賓語新聞)台灣第一個多國語新聞台 2014-04-22 17:16:12

------------節目說明-----Channel Info---------------- ❀GWO Taiwan News: 台灣第一個多國語言新聞台! GWO(台灣外籍勞動者發展協 ...
GWO Taiwan News【ภาษาไทย】(泰語新聞 )台灣第一個多國語新聞台

GWO Taiwan News【ภาษาไทย】(泰語新聞 )台灣第一個多國語新聞台 2014-04-22 17:10:48

------------節目說明-----Channel Info---------------- ❀GWO Taiwan News: 台灣第一個多國語言新聞台! GWO(台灣外籍勞動者發展協 ...
GWO Taiwan News【Berita Indonesia】(印尼語新聞)台灣第一個多國語新聞台

GWO Taiwan News【Berita Indonesia】(印尼語新聞)台灣第一個多國語新聞台 2014-04-22 17:09:23

------------節目說明-----Channel Info---------------- ❀GWO Taiwan News: 台灣第一個多國語言新聞台! GWO(台灣外籍勞動者發展協 ...
GWO Taiwan News:越南人物/我要回家【中文版】台灣第一個多國語新聞台

GWO Taiwan News:越南人物/我要回家【中文版】台灣第一個多國語新聞台 2014-04-22 11:29:11

越南政府95號議定書通緝逃逸越勞!在台逃逸越勞2014年3月10日前務必自行到案,否則,返國後重罰3000-5000美金。GWO製作第一手官方專訪,引起在台越籍朋友爆量點閱,湧入移民署投案。 阿蘭和逃 ...